taustakuva

INTEGROINTI

Erillisten tietojärjestelmien aika on ohi!

Tämä koskee myös MS Office -sovelluksia! Excel-taulukoiden tiedot talletetaan pilveen ja ne siirretään yhtiön muihin sovelluksiin rajapintojen kautta. Access-käyttöliittymä tallettaa datan suoraan Sharepointtiin. Tuotannonohjauksen data siirretään suoraan raportointivälineisiin.

Merkittävä osa hankkeistamme on integrointitöitä. Suuri osa valmissovelluksista tarjoaa REST-rajapinnan, jonka avulla ne voidaan yhdistää osaksi yrityksen järjestelmäkokonaisuutta. Yhdistäminen kuitenkin vaatii usein tiedon jäsentelyä ja muokkaamista. Järeän integraatio-ohjelmiston sijaan tämä voidaan tehdä helposti MS Office -välineillä. Tieto voidaan lukea omista järjestelmistä, muokata ja lähettää päämiehen järjestelmiin. Toimittamiimme sovelluksiin voimme tehdä REST-rajapinnan, jolloin asiakkaanne järjestelmät voivat olla suoraan yhteydessä niihin tai asiakas voi esimerkiksi Excelin kautta seurata toimeksiantojensa tilannetta.

Valmisohjelmistoissa on aina rajoitteita. Näitä voidaan kiertää MS Office -integroinneilla. Voidaan esim. parantaa raportointi-ominaisuuksia tai käyttöliittymää. Olemme esimerkiksi lukeneet datan ulos suositusta Clockify-ajanseurannan sovelluksesta ja raportoineet tiedot Excelillä asiakkaalle sopivalla tavalla. Sharepointin käytettävyyttä olemme parantaneet Access-käyttöliittymällä.