taustakuva

DUET Toiminnanohjaus

DUET Toiminnanohjausohjelmiston kohderyhmänä ovat pienyritykset, joiden nykyinen ohjausjärjestelmä perustuu Excel-työkirjoihin. Excel-työkirjat saattavat palvella kohtalaisen hyvinkin yksittäisen tilauksen tai toimituksen tarpeita, mutta luotettavan kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa. Tarvitaan reaaliaikaista tietoa siitä, ovatko tilaukset aikataulussa, onko tilausrivien valmistuksen aikataulu suunniteltu ja toteutunut aikataulussa tai onko varasto hallinnassa.

DUET Toiminnanohjaus on Access-tietokantasovellus, jota kehitetään aktiivisesti uusien asiakasprojektien aikana. Järjestelmän perusosat löytyvät valmiina ja tarvittavat tuotannonohjauksen lisäosat määritetään asiakaskohtaisesti. Tuotannonsuunnittelussa määritetään prosessin eri työvaiheet, niiden suoritusjärjestys ja työvaiheesta tallennettavat tiedot. Tällaisia tietoja ovat mm. työn suunniteltu valmistumispäivä, toteutunut valmistumispäivä ja toteutuneet kappaletiedot. Kunkin tilausrivin valmistusketju käy läpi ne työvaiheet, jotka suunnittelija on sille asettanut. Valmistuksen seurantaraportti paljastaa valmistuksen kriittiset kohdat. Muut käytössä olevat ohjelmistot liitetään mukaan ohjelmointirajapintoja käyttäen.

DUET Toiminnanohjausohjelmisto koostuu seuraavista perusosista:

DUET Toiminnnanohjaukseen löytyy valmiina myös nämä ominaisuudet:

Lataa Power Point-esitys ohjelmistosta:

  • Duet Toiminnanohjaus esite
  • Olemme palvelleet suuria ja pieniä suomalaisia yrityksiä jo vuodesta 1998. Asiakastieto on luokitellut meidät Suomen vahvimpien yritysten joukkoon jo vuosikausia, joten voit luottaa kykyymme palvella myös tulevaisuudessa. Katso tietoja asiakkaistamme Toimeksiantoja-sivulta!